Waarom Asbest Verwijderen?

Verbod op asbest

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.
Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Waarom verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.
Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten.
De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.
Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind.
Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen.
Deze asbestvezels vormen een gevaar voor de volksgezondheid.
In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Asbestdak na 2024

Wie na 2024 nog een asbest dak heeft moet dit verwijderen.
Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbest dak te verwijderen.

ASBEST DAK IN CONTACT MET BUITENLUCHT

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht.

Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.
Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen.

Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Is een asbest dak in een heel slechte toestand of verwaarloosd?
Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen.
Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.
Ook is het niet verstandig uw dak te laten verwaarlozen.
Bij veel mos en stof op de grond, kan er door de gemeente bevolen worden hier een grondmonster van te nemen.
Blijkt er uit het monster dat de grond teveel vezels bevat, dan zal deze afgegraven moeten worden.

SUBSIDIEREGELING VOOR VERWIJDERING ASBEST DAK

Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling.
Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gemeld bij de aankondiging van het dakenverbod.
Voor de subsidieregeling is minimaal € 75 miljoen euro beschikbaar.
Het is nog niet bekend hoe deze regeling eruit ziet en voor wie deze beschikbaar komt. Informatie hierover wordt in het najaar verwacht.

Bedrijven kunnen nu al gebruik maken van fiscale regelingen voor verwijdering van asbest.