Asbestverwijdering Lopik

Verwijderen van 475 m²asbesthoudende golfplaten van melklokaal inclusief opslagschuur te Lopik.